คลับนักลงทุน

เปิดบัญชีสด

Samtrade FX Trader's Club

Samtrade FX Trader’s Club มีเป้าหมายในการช่วยทุกคนประสบความสำเร็จด้านเสรีภาพทางการเงินผ่านตลาดฟลอเร็กซ์ โดยการให้การศึกษาเกี่ยวกับตลาดการเงินอย่างมีคุณภาพ และให้ความช่วยเหลือกับนักลงทุนต่างประสบการณ์ทุกคน

ปรัชญาของคลับเราคือ "เริ่มก้าว ค้าขายให้ดี แล้วมีกำไร!" (“Get Started, Trade Well, Generate Results!”) ซึ่งสะท้อนความจริง และการเริ่มต้นเพื่อผลลัพท์ในการค้าฟลอเร็กซ์ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมืออาชีพมาหลายปี หรือเป็นมือใหม่ในโลกฟลอเร็กซ์นี้ ครูฝึกที่คลับ Samtrade FX ของเราจะให้คำแนะนำอย่างครบถ้วน และครอบคลุมการวิเคราะห์ตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คุณใช้ยุทธศาสตร์อย่างถูกต้องในการซื้อขายฟลอเร็กซ์ ในขณะเดียวกัน ครูฝึกของเรายังทำการค้นคว้า และทำการวิเคราะห์เอง เพื่อเผยแพร่บทความการค้นคว้า เพื่อให้คุณทราบแนวโน้มของตลาด เป็นการป้องกันคุณไม่ให้เกิดความเสียหายจากความผันผวนของตลาดการเงิน

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ที่ Samtrade FX's Traders Club เราจะสอนให้คุณรู้จักหลักการฟลอเร็กซ์ ให้คุณมีพื้นฐานแน่นตลอดเส้นทางการลงทุน เราจัดการฝึกอบรมกับนักเรียนผ่านวิดีโอทางไกล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงิน

ค่าสมาชิก Samtrade FX Trader's Club

$10,000 USDโครงการ Samtrade FX Wealth Mastery Program จะจัดขึ้น 8 ครั้งทุกสัปดาห์ (วันศุกร์ เวลา 18.00-22.00 น.) และ 1 Bootcamp การอบรมพื้นฐาน The Bootcamp จัดขึ้น 10 ตอน ในช่วงระยะเวลา 3 สุดสัปดาห์ (60 ชั่วโมง)

บทนำ
บทที่ 1 – บทนำ
บทที่ 2 – รู้จักกับตลาด
บทที่ 3 – ความเสี่ยงเชิงระบบและความเสี่ยงนอกระบบ

อ่านและแปลความเกี่ยวกับตลาด
บทที่ 4 – ศาสตร์และศิลป์ของปฏิบัติการราคา
บทที่ 5 – ศาสตร์และศิลป์เพื่อเข้าใจอัลกอริทึ่ม

ทำความเข้าใจเศรษฐกิจมหภาค
บทที่ 6 – ทำความเข้าใจและอ่านแนวโน้ม
บทที่ 7 – ประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ
บทที่ 8 – ข่าวใหม่ที่สำคัญ

การหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจ
บทที่ 9 – ศาสตร์และศิลป์ของการหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจ
บทที่ 10 – ทำความเข้าใจกับวงจรเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค
บทที่ 11 – ทำความเข้าใจกับความช่วยเหลือเชิงลึกและเส้นต้าน (Resistance Lines)
บทที่ 12 – จัดการกับ Breakout Patterns
บทที่ 13 – ศาสตร์และศิลป์ของการวิเคราะห์ Candlestick Analysis
บทที่ 14 – นักลงทุนรายใหญ่ - ปริมาณ

ยุทธศาสตร์การซื้อขาย
บทที่ 15 – สร้างกรอบการบริหารการเงินและความเสี่ยง
บทที่ 16 – ทำความเข้าใจการวิเคราะห์พื้นฐาน
บทที่ 17 – จัดการกับการซื้อขายตำแหน่งและการผันแปร
บทที่ 18 – ศาสตร์และศิลป์ของการซื้อขายเก็งกำไร
บทที่ 19 – ศาสตร์และศิลป์ของการซื้อขายฟลอเร็กซ์เพื่อกำไรระยะสั้น (Scalping)

จิตวิทยาการลงทุน
บทที่ 20 – การบริหารจิตวิทยาการลงทุนคำเปิดเผยทั้งหมด

โปรแกรมนี้และเนื้อหาประกอบด้วย ความคิดเห็น และแนวคิดของผู้เขียน ไม่ใช่คำแนะนำในการขายหรือซื้อตราสารทุนของบริษัทหรือกลุ่มทุนใดที่กล่าวถึง โปรแกรมนี้ขายพร้อมกับความเข้าใจว่า ครูฝึกและทีมงานจะไม่ดำเนินการทางกฎหมาย บัญชี การลงทุน และบริการทางธุรกิจอื่นใด หากผู้ร่วมอบรมต้องการที่ปรึกษาทางการเงินหรือความช่วยเหลืออื่น เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งครูฝึกและทีมงานไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหาของโปรแกรมนี้ได้ทั้งหมด

ครูฝึกและทีมงานขอสละสิทธ์ในการรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมด ทั้งภาระหนี้สิน ความเสียหาย หรือความเสี่ยง ตามอาชีพหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้โปรแกรมนี้ หรือเนื้อหาบางส่วนของโปรแกรม

ข้อมูลเสนอโดยเว็บไซต์นี้เป็นผลจากความพยายามสูงสุดในการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม อาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือความบกพร่องบางประการในข้อมูลเหล่านี้ เราไม่รับประกันว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ความทันท่วงที ความเหมาะสม ความครบถ้วน หรือความสอดคล้องกับจุดประสงค์บางอย่างทั้งหมด เราไม่สนับสนุน และไม่ต้องรับผิดชอบเนื้อหาใดๆ ในการโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นใดจากบุคคลที่ 3 ผลงานในอดีตไม่เกี่ยวข้องกับอนาคต เราไม่ให้คำแนะนำด้านการลงทุนบนเว็บไซต์นี้ และข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ไม่ควรแปลความตามตรงมากเกินไป เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไม่ใช่คำปรึกษาตามกฎหมายสำหรับการลงทุนหรือการซื้อขายตราสารทุน

เริ่มลงทุนกับ Samtrade FX ตอนนี้

เปิดบัญชีสด เปิดบัญชีทดลอง