การเทรดถูกทำให้เป็นเรื่องง่าย | |

ฝากเงิน &
ถอนเงิน

เปิดบัญชี

ฝากเงิน & ถอนเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร

Visa/Master

VISA / MASTER

Tether

Tether (USDT)

ฝากเงิน
ระยะเวลาดำเนินการ

1-4 วันทำการ

ภายใน 1 ชั่วโมง ในวันทำการ

ไม่เกิน 1 วันทำการ

ฝากเงินขั้นต่ำ

$20 USD

$20 USD หรือเทียบเท่า

USDT 50

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรับผิดชอบโดยลูกค้า

ค่าธรรมเนียมรับผิดชอบโดยลูกค้า

ค่าธรรมเนียมรับผิดชอบโดยลูกค้า

ถอน
ระยะเวลาดำเนินการ

1-4 วันทำการ

1-4 วันทำการ

ไม่เกิน 1 วันทำการ

ถอนเงิน

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ใช้

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ใช้

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ใช้

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรับผิดชอบโดยลูกค้า

ค่าธรรมเนียมรับผิดชอบโดยลูกค้า

ค่าธรรมเนียมรับผิดชอบโดยลูกค้า

โอนเงินผ่านธนาคาร

ฝากเงิน
ระยะเวลาดำเนินการ

1-4 วันทำการ

ฝากเงินขั้นต่ำ

$100 USD

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม TT ลูกค้ารับผิดชอบ

ถอน
ระยะเวลาดำเนินการ

1-4 วันทำการ

ถอนเงิน

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ใช้

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม TT ลูกค้ารับผิดชอบ

Visa/Master

VISA / MASTER

ฝากเงิน
ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 1 ชั่วโมง ในวันทำการ

ฝากเงินขั้นต่ำ

$20 USD หรือเทียบเท่า

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรับผิดชอบโดยลูกค้า

ถอน
ระยะเวลาดำเนินการ

1-4 วันทำการ

ถอนเงิน

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ใช้

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรับผิดชอบโดยลูกค้า

Tether

Tether (USDT)

ฝากเงิน
ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 1 วันทำการ

ฝากเงินขั้นต่ำ

USDT 50

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรับผิดชอบโดยลูกค้า

ถอน
ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 1 วันทำการ

ถอนเงิน

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ใช้

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรับผิดชอบโดยลูกค้า

เริ่มต้นลงทุนกับ Samtrade FX ตอนนี้

เปิดบัญชี เปิดบัญชีทดลอง