ข้อกำหนดและเงื่อนไข


สำหรับการใช้งานทั่วไปของ www.samtradefx.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและ S.A.M. Trade โดยการเข้าถึงหน้าใดๆบนไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนด โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้ไซต์ของเรา Samtradefx.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานไซต์และบริการของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเสมอ โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานอย่างละเอียด

การอ้างอิงถึง “ไซต์” ”เว็บไซต์” “บริการ” “เรา” และ “พวกเรา” ในข้อกำหนดการใช้งานนี้หมายถึง Samtradefx.com และบริการที่มีให้ การอ้างอิงถึง "ข้อกำหนด" หมายถึงข้อกำหนดในการให้บริการนี้ และการอ้างอิงถึง "คุณ" "ของคุณ" "ของคุณ" หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงและใช้ไซต์นี้และบริการของไซต์

ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์และปัญหาลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดย S.A.M. Trade ผู้อนุญาต และผู้จัดหาเนื้อหา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โลโก้ การออกแบบ ข้อความ กราฟิก ข้อมูลราคา ข้อมูลการค้า รูปภาพข้อมูลประสิทธิภาพ ภาพถ่าย แอนิเมชั่น เสียง และซอฟต์แวร์ ซึ่งทั้งหมดได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปัญญาชน สิทธิในทรัพย์สิน ดังนั้น ห้ามคุณแก้ไข ทำซ้ำ หรือส่งซ้ำเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหา

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ S.A.M. Trade และบุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับความสูญเสีย ต้นทุน และความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ในทางที่ผิด การประพฤติมิชอบ หรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

ห้ามใช้เว็บไซต์

ในฐานะผู้ใช้ไซต์นี้ คุณถูกห้ามอย่างเด็ดขาดจากสิ่งต่อไปนี้:

  1. โอน สตรีม หรือทำให้เนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือบริการที่ทำเครื่องหมายบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนหรือเจ้าของ
  2. สร้าง เผยแพร่ ดาวน์โหลด อัปโหลด การแจกจ่ายที่ผิดกฎหมาย ต่อต้าน สร้างความเสียหาย คุกคาม สะกดรอยตาม ข่มขู่ ใช้ในทางที่ผิด หลอกลวง เสื่อมเสีย หยาบคาย โจ่งแจ้ง ใส่ร้าย ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชัง หรือทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือที่น่ารังเกียจ;
  3. สร้าง ส่ง หรือถ่ายโอนที่เป็นอันตราย มีไวรัส ข้อมูลที่เสียหาย ข้อมูลการตลาดที่เป็นเท็จหรือขาดหายไป หรือส่วนประกอบที่สร้างความเสียหายอื่นๆ
  4. ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ S.A.M. Trade บนเว็บไซต์หรือลิงก์ของเรา
  5. ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ การแข่งขัน แผนธุรกิจแบบพีระมิด จดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ สแปมหรือข้อความที่ซ้ำกัน จำนวนมาก หรือไม่พึงประสงค์ (เชิงพาณิชย์หรืออื่นๆ)
  6. ใช้บริการเพื่อโฆษณาหรือเสนอให้ซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการใดๆ หรือเพื่อดำเนินธุรกิจหรือนิติบุคคลเชิงพาณิชย์โดยไม่ต้องมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก S.A.M. Trade
  7. เข้าถึงหรือแทรกแซงในทางใดทางหนึ่งกับบัญชีหรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้รายอื่นของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี
  8. เอาเปรียบผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง
  9. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมถึงที่อยู่อีเมลผ่านไซต์ของเรา
อายุตามกฎหมาย

คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถใช้บริการบนไซต์ของเราได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณ

ข้อจำกัดของเนื้อหาที่มีให้

samtradefx.com อนุญาตให้ผู้ใช้บนไซต์นี้แบ่งปันและโพสต์ข้อมูล ความคิดเห็น คำแนะนำ และแม้กระทั่งเปิดเผยผลงานและข้อมูลประสิทธิภาพทางการเงินแก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนรายอื่นของไซต์ ไม่ได้หมายความว่า S.A.M. Trade อนุมัติและรับรองข้อมูลที่ให้โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์ เช่น S.A.M. Trade ที่ไม่ได้ใช้การควบคุมด้านบรรณาธิการสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่สร้างหรือโพสต์ผู้ใช้ของไซต์นี้ ดังนั้นคุณควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและใช้วิจารณญาณในการทบทวนผลงาน ข้อมูลประสิทธิภาพทางการเงิน ความคิดเห็นหรือคำแนะนำของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนรายอื่น

คุณควรเข้าใจว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้ใช้เท่านั้น และข้อมูลที่ระบุอาจมีความลำเอียง ไม่ถูกต้อง หรือแม้กระทั่งขาดหายไป สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต ดังนั้นก่อนที่จะลองใช้คำแนะนำใดๆที่โพสต์บน S.A.M. Trade โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอิสระเพื่อขอคำแนะนำ

ข้อมูล วัตถุประสงค์ ไม่ใช่คำแนะนำ

ไซต์นี้ควรใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือคำแนะนำใดๆ S.A.M. Trade พนักงาน และตัวแทนไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุนตามคำแนะนำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับความถูกต้องและทันเวลาของข้อมูล คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงทุนหรือกลยุทธ์ใดๆหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ด้านการลงทุนของคุณ สถานการณ์ทางการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

S.A.M. Trade พนักงาน และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่คุณอาจได้รับจากการตัดสินใจลงทุนของคุณ โปรดทราบว่าประสิทธิภาพที่ผ่านมาใดๆที่ระบุบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในอนาคต เนื่องจากไม่มีการค้ำประกัน คุณควรลงทุนเฉพาะเงินที่ทำได้และเตรียมเสียเท่านั้น

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่ถือความรับผิดทางของ S.A.M. Trade สำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง การตัดสิน การชำระหนี้ ค่าปรับ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆและทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสมควร ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการสอบสวน) ในทุกลักษณะที่เกิดขึ้นโดย S.A.M. Trade ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้โดยคุณ หรือการละเมิดโดยคุณ หรือผู้ใช้บริการรายอื่นโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือตัวตนของคุณ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลหรือ นิติบุคคล คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีบริการของคุณ

การจำกัดการเข้าถึง/ การยกเลิกบัญชี

S.A.M. Trade ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดหรือยุติการเข้าถึงและการใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เว้นแต่จะมีการทำข้อตกลงแยกกันระหว่างคุณและ S.A.M. Trade เรามีสิทธิ์ที่จะยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของคุณเมื่อพบว่าคุณละเมิดข้อกำหนดที่มีอยู่ในที่นี้

ประกาศอิเล็กทรอนิกส์

ตราบใดที่คุณเข้าถึงและใช้ไซต์นี้ คุณตกลงและอนุญาตให้ S.A.M. Trade ส่งคำบอกกล่าว ข้อความ จดหมายข่าว ข้อมูล อัปเดต หรือเอกสารทางไฟฟ้าใดๆให้กับคุณไปยังอีเมลที่ระบุระหว่างการลงทะเบียนใช้บริการหรือโดยการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ยินยอมรับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณต้องยุติการใช้บริการ

ลิงก์บุคคลที่สาม

เว้นแต่จะระบุไว้อย่างเจาะจง การมีอยู่ของลิงก์ของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความว่าเราสนับสนุนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ผู้สนับสนุน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่มี จะไม่รับผิดชอบต่อภาพหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆของการอัปเดตที่พบในไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ การใช้ไซต์ที่เชื่อมโยงถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง