การเปิดเผยความเสี่ยง


การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ออนไลน์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างรอบคอบก่อนที่จะพยายามซื้อขายฟอเร็กซ์บน S.A.M. Trade

เช่นเดียวกับการลงทุนทุกครั้ง มีความเป็นไปได้ที่คุณจะสูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรกบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนั้นคุณไม่ควรนำเงินที่คุณไม่สามารถจะเสียได้ คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์และขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหากคุณมีข้อสงสัย

ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในหรืออยู่ภายใต้รัฐ/เขตอำนาจศาลที่ห้ามการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ โปรดยุติการใช้บริการของเราหากคุณไม่พึงพอใจกับส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือข้อกำหนดใดๆเหล่านี้

คำเตือนความเสี่ยง

การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นการเก็งกำไรและมีความเสี่ยงที่อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจในการซื้อขายออนไลน์ คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณ ดังนั้นคุณไม่ควรเก็งกำไรด้วยทุนที่คุณไม่สามารถจะสูญเสียได้