นโยบายมาร์จิ้นคอลและ Stop Out


บัญชีซื้อขายกับ S.A.M. Trade จะพบกับมาร์จิ้นคอลโดยอัตโนมัติหากตรงตามเกณฑ์ด้านล่าง สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและการวางจุดหยุดขาดทุนช่วยลดความจำเป็นในการเรียกหลักประกันในบัญชีนักเทรด เราแนะนำให้ลูกค้าและนักเทรดทุกรายปฏิบัติตามข้อกำหนดมาร์จิ้นอย่างเคร่งครัดเมื่อทำการซื้อขาย

  • ลูกค้าต้องรักษาหลักประกันขั้นต่ำสำหรับตำแหน่งที่เปิดอยู่ตลอดเวลา
  • ตำแหน่งที่เปิดอยู่และคำสั่งที่รอดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายใต้การชำระบัญชีโดย S.A.M. Trade หากไม่สามารถรักษาข้อกำหนดมาร์จิ้นขั้นต่ำได้
  • ข้อกำหนดมาร์จิ้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา S.A.M. Trade จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ทางอีเมลและผ่านระบบข้อความของแพลตฟอร์มการซื้อขาย
  • มาร์จิ้นคอลจะเกิดขึ้นหากยอดรวม ณ เวลาใดๆเท่ากับหรือต่ำกว่า 100% ของมาร์จิ้นที่ใช้แล้ว ตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับราคาดำเนินการที่ดีที่สุด ณ เวลานั้นสำหรับ S.A.M. Trade
  • S.A.M. Trade จะชำระสถานะที่เปิดอยู่และคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการทั้งหมดในบัญชีของลูกค้า หากมูลค่ารวม ณ เวลาใดๆเท่ากับหรือต่ำกว่า 50% ของมาร์จิ้นที่ใช้แล้ว ตำแหน่งจะถูกปิดตามราคาดำเนินการที่ดีที่สุด ณ เวลานั้นสำหรับ S.A.M. Trade
  • ตำแหน่งที่เปิดทั้งหมดในบัญชีที่มีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มที่จะถูกปิดโดยอัตโนมัติที่ราคาตลาด หากส่วนของบัญชีถึงหรือต่ำกว่า 0 ซึ่งใช้กับทุกแพลตฟอร์มของเรา
  • การวางคำสั่งหยุดการขาดทุนซึ่งใช้เพื่อลดการสูญเสียถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า