การเทรดถูกทำให้เป็นเรื่องง่าย | |

สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?

เปิดบัญชี

ภาพรวมของสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์คือะไร?

สินค้าโภคภัณฑ์คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทำการซื้อขายได้ สินค้าเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเศรษฐกิจโลก ทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างมีการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก สินค้าโภคภัณฑ์บางชนิดซึ่งมีการติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดหลักทรัพย์คือ โลหะ สินค้าการเกษตร พลังงาน และสินแร่

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตสินค้า ทั้งสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสากรรม ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน และอาหาร สินค้าเหล่านี้ส่งขายทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการ เพราะประเทศส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตสินค้าโภณภัณฑ์ตามต้องการได้ทั้งหมด

กระบวนการผลิตและการบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งฤดูกาล สภาวะอากาศ และทรัพยากร - ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ความต้องการได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และนิสัยการจับจ่ายของผู้บริโภค ด้วยสาเหตุเหล่านี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จึงมีโอกาสผันแปรได้มาก

สินค้าโภคภัณฑ์โดยปกติทำการซื้อขายจำนวนมาก ทั้งในตลาดเงินสด หรือที่มีความถี่มากกว่า ในการแลกเปลี่ยนสำหรับอนาคต

คำศัพท์เฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์จัดเป็นกลุ่มตามลักษณะคล้ายคลึงกัน คำศัพท์เฉพาะทั่วไปในการจัดกลุ่มสินค้าเหล่านี้ คือ

สินค้าโภคภัณฑ์อ่อน (Soft Commodities)

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทางการเกษตร ไม่ใช่ผลิตผลจากเหมืองหรือการขุดเจาะ สินค้าอ่อนมักจะเสียหายง่ายในระยะสั้น เพราะเกิดการเน่าเสียได้เร็ว ซึ่งส่งผลให้ราคาตกได้ทันที

ผู้ผลิตมักจะมีส่วนร่วมในการขายสินค้าอ่อน เพราะพวกเขาต้องการราคาที่แน่นอน พร้อมกับการผลิตในวงจรตามธรรมชาติของสินค้าเหล่านี้ ราคาจึงขึ้นลงตามฤดูกาลด้วย

ตัวอย่างสินค้าอ่อนมีดังนี้ ข้าวโพด ข้าวสาลี น้ำตาล เม็ดโกโก้ น้ำส้ม และปศุสัตว์

สินค้าโภคภัณฑ์แข็ง (Hard Commodities)

สินค้าเหล่านี้ได้จากเหมืองและขุดเจาะจากทรัพยากรธรรมชาติ สินค้าเหล่านี้อาจจะนำไปพัฒนาเป็นสินค้าอื่นด้วย เช่น น้ำมันดิบ นำไปกลั่นเป็นน้ำมันเบนซิน

สินค้าการเกษตรบางอย่าง เช่น ฝ้าย ถือว่าเป็นสินค้าแข็งด้วยเช่นกัน เพราะฝ้ายไม่เน่าเสียง่าย ถือว่าเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรม ไม่ใช่อาหาร สินค้าแข็งส่วนใหญ่จะจับถือง่ายกว่าสินค้าอ่อน และใช้ในอุตสาหกรรมได้ง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกอันเป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุน เช่น มีการซื้อขายน้ำมันสำหรับอนาคตมูลค่ากว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี

ตัวอย่างสินค้าแข็ง เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ฝ้าย อลูมิเนียม ทองแดง และตะกั่ว

สินค้ากำลังเป็นที่นิยม

สินค้าบางอย่างนักลงทุนคาดว่าจะประสบความสำเร็จมากในอีกไม่กี่ปี แต่ตอนนี้ยังไม่มีการซื้อขายสำหรับอนาคต การซื้อขายสินค้านี้ทำได้โดยการซื้อหุ้นของบริษัทดำเนินธุรกิจนี้เท่านั้น

ตัวอย่าง สินค้ากำลังเป็นที่นิยม คือ น้ำ สิทธิการใช้น้ำ เอธานอล

สินค้าโภคภัณฑ์ดำเนินการอย่างไร?

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีส่วนทำให้ราคาคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการทำสัญญาล่วงหน้า ในตอนนี้ เราเสนอสัญญา ณ จุดขาย (Spot Contracts) เท่านั้น

สินค้าราคาที่จุดขาย (Spot Price) คือราคา ณ จุดซื้อขายเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยน สัญญาปัจจุบันคือราคาที่ต้องจ่ายทันที นึกถึงการจ่าย ณ จุดนั้น จึงเรียกว่า "สัญญาที่จุดขาย"

สัญญาล่วงหน้า (Futures Contract) คือราคาสินค้าซึ่งพิจารณาหลายองค์ประกอบร่วม เช่น ราคาปัจจุบัน ระยะเวลาส่งสินค้า (เวลาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา) ดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ และวันที่ในอนาคต

โดยทั่วไป ราคาล่วงหน้า จะแตกต่างจากราคา ณ จุดขาย เพราะตลาดสินค้างมักจะมองอนาคต ราคา ณ จุดขาย กับราคาล่วงหน้ามีส่วนต่างเพราะมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและดอกเบี้ย

ทำไมจึงทำการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์?

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิต เมื่อคุณขับรถ คุณได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากราคาน้ำมันดิบ หากคุณติดตามทองคำ คุณจะเห็นว่า ราคาขึ้นลงค่อนข้างมากตามสถานะของเศรษฐกิจโลก การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นการเปิดโอกาศให้คุณได้ประโยชน์จากราคาที่ขึ้นลงตามเศรษฐกิจโดยรวม การเมืองของพื้นที่ และปัจจัยด้านฤดูกาล

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นวิธีสำคัญในสร้าง Portfolio ของคุณให้หลากหลาย เพิ่มจากตราสารทุนแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นระยะยาว หรือเป็นที่สะสมทรัพย์ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนมากหรือราคาต่ำมาก สินค้าโภคภัณฑ์มักจะมีราคาตรงข้ามกับทิศทางตลาดหลักทรัพย์

Cost

ค่าดอกเบี้ยข้ามคืน (Swaps)

เพราะการซื้อขายนี้เป็น Leveraged Contract สิ่งที่คุณทำคือ คุณรับเงินยืมในการเปิดตำแหน่งเพิ่มจากเงินฝากที่คุณชำระเงินแล้ว หากคุณต้องการรักษาตำแหน่งนี้ข้ามคืน คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเพื่อเป็นค่าเงินที่คุณยืมมาใช้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่หน้า Overnight Funding ใต้แท็บ Trading เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คอมมิชชัน (Commissions)

เราคิดค่าคอมมิชชันเพียง USD 5 ต่อการซื้อขาย 1 สัญญามาตรฐาน

เริ่มต้นลงทุนกับ Samtrade FX ตอนนี้

เปิดบัญชี เปิดบัญชีทดลอง