นโยบายต่อต้านสแปม


S.A.M. Trade มองว่าการส่งหรือแจกจ่ายอีเมลเชิงพาณิชย์จำนวนมากที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ ("สแปม") เป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษ ผู้ใช้ของ S.A.M. Trade ถูกห้ามมิให้บริการการค้าส่งหรือส่งสแปมไปยังลูกค้าของ S.A.M. Trade

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านสแปมระหว่างประเทศ S.A.M. Trade ห้ามการส่งอีเมลไปยังหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเราที่มีข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อโดเมนไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่จริง
  • ส่วนหัวไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง
  • ชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สามหรือส่งจากหรือผ่านอุปกรณ์ของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม
  • เทคนิคใดๆในการบิดเบือน ซ่อน หรือปิดบังข้อมูลใดๆในการระบุแหล่งกำเนิดหรือเส้นทางการส่งผ่าน
  • วิธีอื่นในการพูดหลอกลวง
  • ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือขาดหายไปในหัวเรื่องหรือมีเนื้อหาที่เป็นเท็จหรือขาดหายไป
  • มิฉะนั้นจะละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของเรา

S.A.M. Trade ห้ามมิให้มีการเก็บเกี่ยว ขุดหรือรวบรวมที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับลูกค้าหรือสมาชิกของเราผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้ใช้บริการของเราในลักษณะที่จะสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน สร้างภาระหนักเกินไป หรือทำให้บริการในแง่มุมใดๆ เสียหาย หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานและความเพลิดเพลินของบริการ S.A.M. Trade

อาจมีบทลงโทษทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครองสำหรับผู้ส่งและผู้ที่ช่วยเหลือผู้ส่งสำหรับการใช้บริการของ S.A.M. Trade โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงการส่งอีเมลที่ละเมิดนโยบายนี้

ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านสแปมระหว่างประเทศตามแต่ละประเทศจะต้องได้รับคำสั่ง "ยุติ" หรือบทลงโทษจากทางการ การดำเนินคดีอาญายังเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดอุกอาจ ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับโทษ เช่น ค่าปรับ การริบเงินที่ได้ และอุปกรณ์ ผู้กระทำผิดสามารถและอาจต้องระวางโทษจำคุก