รูปแบบธุรกิจ

เปิดบัญชีสด

โบรกเกอร์ STP/ECN

Samtrade FX ให้บริการในฐานะโบรกเกอร์ STP/ECN หรือเป็นรู้จักในนาม "โบรกเกอร์ไร้โต๊ะ" (No-Dealing-Desk Brokerage) คำว่า STP ย่อมาจาก 'Straight-Through-Processing' หรือ "ตรงไปที่กระบวนการ" เลย ในโมเดลนี้ โบรกเกอร์ทำหน้าที่เหมือนนายหน้าสำหรับลูกค้า โดยทำการค้าไปที่ผู้บริหารจัดการสภาพคล่องโดยตรง หรือ จับคู่กับนักลงทุนรายอื่นโดยใช้ ECN หรือที่รู้จักกันในนาม "ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์" ('Electronic Communication Network')

โมเดล STP/ECN เป็นที่ชื่นชอบในบรรดานักลงทุนหลายราย เพราะโมเดลนี้ช่วยให้โบรกเกอร์ทำกำไรได้ไม่ว่านักลงทุนจะได้กำไรหรือไม่ เพราะโบรกเกอร์ไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่ง แต่เพียงส่งต่อความเสี่ยงไปยังผู้บริหารจัดการสภาพคล่อง ด้วยระบบ Electronic Communication Network (ECN) ของบริษัท อีกเหตุผลหนึ่งที่นักลงทุนชอบ คือบริษัทผู้ให้บริการด้วยโมเดล STP/ECN มักจะสามารถเสนอ spread ต่ำกว่า ผู้สร้างตลาดมักจะเสนอ spread สูงเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่เสมอไปทุกบริษัท โบรกเกอร์แบบSTP/ECN ส่งยอดซื้อขายจำนวนมาไปยังผู้บริหารจัดการสภาพคล่องจึงสามารถเสนอส่วนต่างได้ต่ำ เพราะมีจำนวนการซื้อขายสูงมาก หมายความว่า ภายใต้สภาวะตลาดปกตินั้น Spread มักจะต่ำกว่ามาก

ที่ Samtrade FX เราไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างเรากับลูกค้า ด้วยความเป็นโบรกเกอร์ STP/ECN การซื้อขายของคุณส่งต่อไปยังผู้บริหารจัดการสภาพคล่องโดยตรง เรามีรายได้จากคอมมิชชันซึ่งมาจากการซื้อขายจำนวนมากเท่านั้น โมเดลธุรกิจของเรานี้จึงหมายถึง หากลูกค้าขาดทุน เราไม่มีผลพลอยได้แต่อย่างไร ในความจริงแล้ว เราต้องการให้คุณมีกำไร คุณจะได้ซื้อขายกับเราไปเรื่อยๆ!

liquidity provider in forex at SamtradeFx

เริ่มลงทุนกับ Samtrade FX ตอนนี้

เปิดบัญชีสด เปิดบัญชีทดลอง